Priser
Førstegangskonsultasjon 825,-


Oppfølgende konsultasjon 595,-